sábado, 17 de enero de 2015

Paraules en faiçó d'alè


Et
parlaré
com
un
trencadís
de
paraules
en faiçó
d'alè
directe
al
teu
cor
el
cor
de
les
angoixes
el
cor
com
joia
vermella
guardada
com
cristall
et
parlaré
xiuxiuejant
com
una
brisaina
glaçada
arribada
potser
de
l'
Atlàntic
enllà
on
les
terres
emboirades
del
nord
oest

viernes, 26 de diciembre de 2014

Ens miràvem amb ulls de desconeguts

  Pen
  se
    en el
  ves
 pre
d'
un
estiu
      en la
             te
              rra
              ssa
d'
u
na
bo  de  ga
de la
qual
    ja
      no
recorde
el nom
ens
mirà
      vem
amb
ulls
    de
    des
coneguts
amb
      dós
         suàvem
      la suor
del
               què passa?
brillàvem
però
      amb
     la
força
 d'
 un
FUTUR

Boubakar Traoré esdevingué bruixotAra
que
en cen
alls
de fum
(
el
  vint
  -
   i
  -
    cinc
         de
         de
         sem
        bre
               fum
                    fum
                         fum
                         )
     - parlo
          d'
          altres
          fums -
en
vol
tant
el meu
cap
tor
bant
el
meu
seny
podria
ser
que
en
Bou ba kar Tra oré es de vin gué brui xot
i
m'
hagués
           hip
             - hop
           not
             - no
           tit
           zat

L' atzur pur del teu celTocà
    rem
amb
els
       ulls
l'
           atzur
             pur
del
    teu
cel

    la nit
que
  ca
     val
         cà
            rem
l'
uni corn
alat
               no
em
diguis
que
              tot
fou
un
som       ni
jo
et
              vaig
                    tocar
si
així
fou
                   toquí
som       nis
d'
es cu
     ma
     im   ma
     te    rial