domingo, 26 de julio de 2020

Les ones s'aturaven
Tu miraves la mar
i les ones
s'aturaven

tot just
on començaven
els teus pensaments
i, en aquell precís instant
vàrem decidir
que fos el vent
qui ens portés
cap al nostre
destí